ไบโอแก๊สกับโรงงานอุตสาหกรรม

Last updated: 18 มี.ค. 2562  | 

ไบโอแก๊สกับโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีน้ำทิ้งในแต่ล่ะวันจำนวนหลายล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ้งก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชน แม่น้ำ ส่งกลิ่นเหม็นสร้างผลเสียอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้นำน้ำกลับมาผลิตก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส เพื่อใช้เป็นพลังงานปันเป็นไฟฟ้ากลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านพลัง พร้อมทั้งมีการส่งเสริมจากภาครัฐ จึงทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน   

Powered by MakeWebEasy.com