Content

บทความสำหรับไบโอมีเดีย

พลาสติกมีเดีย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ เพราะคุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับตัวดักกลิ่น จับตะกอนในระบบ

Wet Scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการจับตัวกันระหว่างน้ำและอากาศ มี Packing Media เป็นตัวกลางมีเดีย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ

พลาสติกมีเดีย หรือลูกมีเดียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber ทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในระบบดักกลิ่น

Packing Media คือตัวกลางสื่อชีวภาพ ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศเสีย มลพิษ เมื่อน้ำจับตัวกันในถังสครับเบอร์จะเกิดฟิล์มไหลลงด่านล่าง

Tube Settler Media คือแผ่นช่วยตกตะกอน ช่วยเร่งการตกตะกอนที่ลอยตัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดพื้นที่ของถังตกตะกอนให้มีขนาดเล็กลง

ลูกมีเดียในถังบำบัดน้ำเสีย คือไบโอมีเดีย bio media ตัวกลางสื่อชีวภาพ บ้านพักจุลินทรีย์ เราคือผู้ผลิตพลาสติกมีเดีย คุณภาพดี ราคาถูก

ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนสะอาด

การผลิตไบโอแก๊สจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

Wet Scrubber หรือเรียกกันว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบเปียก หมายถึงระบบบำบัดอากาศที่เป็นมลพิษ มีกลิ่นเหม็น มีไอกรดผสม โดยใช้หลักการดูดอากาศเข้าไปในถังแล้วสเปรย์น้ำสวนลงมาจากด้านบน โดยมี Packing Media เป็นตัวกลางแรกเปลี่ยนระหว่างน้ำกับอากาศเสีย จับตัวกันเป็นตะกอนตกลงมาในบ่อพักน้ำ ระบบสครับเบอร์นี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีราคาถูก บำรุงรักษาง่าย

Powered by MakeWebEasy.com