ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ คืออะไร?

Last updated: 7 พ.ย. 2562  | 

ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ คืออะไร?

ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซธรรมชาติ

คือพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสีย เช่น มูลสัตว์ทุกชนิด น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์และขยะจากชุมชนหรือร้านค้า ภัตรคาร ขยะจากของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม จะได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างเป็นพลังงานทดแทน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนได้มาก

 

 

ที่มา : คู่มือไบโอแก๊ส เซฟตี้ (Biogas safety) กระทรวงพลังงาน

Powered by MakeWebEasy.com