ไบโอมีเดีย

พลาสติกมีเดีย นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ เพราะคุณภาพดี ราคาถูก เหมาะสำหรับตัวดักกลิ่น จับตะกอนในระบบ

Wet Scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการจับตัวกันระหว่างน้ำและอากาศ มี Packing Media เป็นตัวกลางมีเดีย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ

ลูกมีเดียในถังบำบัดน้ำเสีย คือไบโอมีเดีย bio media ตัวกลางสื่อชีวภาพ บ้านพักจุลินทรีย์ เราคือผู้ผลิตพลาสติกมีเดีย คุณภาพดี ราคาถูก

Tube Settler Media คือแผ่นช่วยตกตะกอน ช่วยเร่งการตกตะกอนที่ลอยตัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายประหยัดพื้นที่ของถังตกตะกอนให้มีขนาดเล็กลง

Packing Media คือตัวกลางสื่อชีวภาพ ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศเสีย มลพิษ เมื่อน้ำจับตัวกันในถังสครับเบอร์จะเกิดฟิล์มไหลลงด่านล่าง

ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนสะอาด

การผลิตไบโอแก๊สจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

พลาสติกมีเดีย หรือลูกมีเดียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber ทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในระบบดักกลิ่น

Powered by MakeWebEasy.com