พลาสติกมีเดีย (Plastic Media) คืออะไร

Last updated: 18 ก.พ. 2564  | 

พลาสติกมีเดียคืออะไร

พลาสติกมีเดีย (Plastic Media) คือ ลูกมีเดียที่เป็นตัวกลางสื่อชีวภาพทำหน้าที่ให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ เรียกว่าเป็นบ้านพักของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียนั้นเอง ส่วนในระบบบำบัดอากาศเรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่เป็นตัวชั้นกลางแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำกับอากาศในระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ กำจัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแป้งมัน โรงงานปาล์ม 

หลักการทำงานของพลาสติกมีเดีย

ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและอากาศ ในการบำบัดกลิ่นหรือดักก๊าซพิษ เช่นก๊าซไขเน่า ก๊าซซัลไฟด์ต่างๆ โดยการเทลงในถัง Scrubber หรือเขาเรียกว่า Packing Media เมื่อระบบเริ่มทำงานก๊าซจะถูกดูดจากด่านล่าง เข้าสู่ถัง Scrubber ผ่านตัวกลงพลาสติกมีเดีย ส่วนด้านบนจะมีมีน้ำสเปรย์เป็นฝอย กระจายออกมาให้ทั่วบริเวณถัง เมื่อน้ำและอากาศเสียมาสัมผัสกัน จะเกิดเป็นฟิล์มเกาะอยู่กับลูกมีเดีย ไหลผ่านช่องว่าง ค่อยๆไหลลงสู่ด้านล่าง ซึ่งน้ำที่ไหลลงก็จะถูกวนกลับมาใช้ใหม่ จนกว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนออกไป ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน แล้วปล่อยทิ้ง

คุณภาพของการดักจับก๊าซพิษ หรือการดักจับกลิ่นในถังไบโอแก๊สนั่น จะขึ้นอยู่กับ ขนาดถังไบโอแก๊ส ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น และจำนวนของลูกมีเดียพลาสติกที่เพียงพอ จะทำให้ระบบบำบัดอากาศทำงานได้อยางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

6 ประเภทของ PLASTIC MEDIA

1. BIG BIOMEDIA 

ลักษณะสีดำ มีน้ำหนักเบา รูปทรงกระบอก ขนาด 90x90 mm. มีพื้นที่ผิวสัมผัส 105 ตร.ม/ลบ.ม. ปริมาณการใช้ 1,200 ตัว/ลบ.ม. ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ก๊าซชีวภาพ ไบโอแก๊ส ระบบบำบัดอากาศเป็นต้น สำหรับราคาลูกมีเดีย จะขึ้นอยู่กับคุณภาพความหนา และแบบของโรงงานอุตสาหกรรม

2. CROSS FLOW MEDIA

ลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า สีดำ มีท่อช่วยตกตะกอนคล้ายรังผึ้ง ขนาด 500x1000x530 mm. มีพื้นที่ผิวสัมผัส 120-240 ตร.ม./ลบ.ม. ปริมาณการใช้ 4.0 ก้อน/ลบ.ม.ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นบ่อ คสล. ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

3. FLOWER MEDIA

ลักษณะเป็นรูปวงกลมคล้ายดอกไม้ มีสีดำ น้ำหนักเบา  ขนาด 90x34 mm.  มีพื้นที่ผิวสัมผัส 140 ตร.ม./ลบ.ม. ปริมาณการใช้ 2,600 ตัว/ลบ.ม. ใช้กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอแก๊ส ระบบบำบัดกลิ่น

4. SQUARING MEDIA

ลักษณะเป็นรูปวงกลมขนาดเล็กง คล้างรังผึ้ง มีสีดำ น้ำหนักเบา มีความหนาพิเศษ ขนาด 70x22 mm. มีพื้นที่ผิวสัมผัส 180 ตร.ม./ลบ.ม. ปริมาณการใช้ 6,000 ตัว/ลบ.ม. ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber

5. HEILEX MEDIA

Biomedia ลักษณะคล้ายอานม้า มีสีดำ  น้ำหนักเบา  ขนาด 90x90 mm. มีพื้นที่ผิวสัมผัส 110 ตร.ม./ลบ.ม.ปริมาณการใช้ 1,200 ตัว/ลบ.ม. นิยมใช้ในกับระบบกำจัดกลิ่นในโรงงาน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

6.TELLERETER MEDIA

มีลักษณะวงกลมโค้งสีดำ มีน้ำหนักเบา  ขนาด 60x22 mm. พื้นที่ผิวสัมผัส 105 ตร.ม./ลบ.ม. ปริมาณการใช้ 6,000 ตัว/ลบ.ม. นิยมใช้กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ไบโอแก๊ส ไบโอมีเดียราคาถูก

โครงการจัดส่งพลาสติกมีเดีย

 


Powered by MakeWebEasy.com